جشن گرفتن کارت ورود به آزمون دانشگاه ها دانشگاه

جشن گرفتن: کارت ورود به آزمون دانشگاه ها دانشگاه داوطلبان دریافت آموزشی آموزش داوطلب انتشار

گت بلاگز اخبار اجتماعی تعقیب قضایی راننده اسنپ مبنی بر تعرض جنسی/ پرداخت وجوه سپرده‌گذاران کاسپین تا 200 میلیون تومان ، دادستان تهران

دوازدهمین نشست شورای معاونان دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران در عنوان تحقیقات مقدماتی با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی و دوایر نظارت دادسرای پایتخت کش

تعقیب قضایی راننده اسنپ مبنی بر تعرض جنسی/ پرداخت وجوه سپرده‌گذاران کاسپین تا 200 میلیون تومان ، دادستان تهران

دادستان تهران: تعقیب قضایی راننده اسنپ مبنی بر تعرض جنسی/پرداخت وجوه سپرده گذاران کاسپین تا 200 میلیون تومان

عبارات مهم : ایران

دوازدهمین نشست شورای معاونان دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران در عنوان تحقیقات مقدماتی با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی و دوایر نظارت دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران و دادیاران تحقیق سه ناحیه از دادسرای تهران، به ریاست عباس جعفری دولت آبادی برگزار شد.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران ضمن تبریک و گرامی داشت هفته ناجا و با اذعان به این که نقش ناجا در تامین امنیت عمومی و اجرای دستورات قضایی ممتاز هست، ابراز امیدواری کرد که حلول این هفته جهت فرماندهان و ماموران ناجا پر خیر و برکت باشد.

تعقیب قضایی راننده اسنپ مبنی بر تعرض جنسی/ پرداخت وجوه سپرده‌گذاران کاسپین تا 200 میلیون تومان ، دادستان تهران

تشکیل پرونده شخصیت و نقش شهروندان در حفظ صحنه جرم

جعفری دولت آبادی با یادآوری برگزاری ده جلسه با حضور بازپرسان نواحی دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران که عنوان آن بحث اطراف شیوه های تحقیق بود، اظهار داشت: در این جلسات پرسشها مربوط به تحقیقات مقدماتی طرح و مباحث و پیشنهادهای خوبی ارائه گردید لذا مقرر شد مشابه این جلسات با دادیاران تحقیق برگزار شود تا چنان چه در انجام تحقیقات مقدماتی و امور قضایی تجارب و ابتکاراتی دارند، به سایر قضات تحقیق انتقال یافته شود.

دوازدهمین نشست شورای معاونان دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران در عنوان تحقیقات مقدماتی با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی و دوایر نظارت دادسرای پایتخت کش

وی با اعلام این که جمع بندی مباحث و نتیجه های جلسات بازپرسان در مرحله تدوین واقع شده است است و به نواحی دادسرا ابلاغ خواهد شد، در رابطه با عنوان جلسه، به دو نوآوری قانون آیین دادرسی کیفری مشمول بر تشکیل پرونده شخصیت و نقش دادن به شهروندان در بعضی وظایف ضابطین اشاره کرد.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص تشکیل پرونده شخصیت در پرونده های کیفری، با اشاره به پیشینه این عنوان در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338، در خصوص نوآوری قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اطراف همین عنوان اظهار داشت: قانون تازه قلمرو تشکیل پرونده شخصیت را توسعه داده و این ضرورتی است که در دنیا غرب و مباحث جرم شناسی مورد توجه قرار گرفته است.

جعفری دولت آبادی افزود: قانون تازه در مورد تشکیل پرونده شخصیت و توجه به آن در کلیه مراحل دادرسی مشمول بر تحقیقات مقدماتی، کیفرخواست، محاکمه و اجرای حکم، به اوضاع متهم اعم از واکنش‌ها و اوضاع خانواده وی، پیشینه کیفری، نوع اتهام، انگیزه وی از ارتکاب جرم تصریح نموده، ولی متاسفانه به لحاظ کمبود امکانات و نیروی انسانی در عمل به خوبی اجرا نشده است.

تعقیب قضایی راننده اسنپ مبنی بر تعرض جنسی/ پرداخت وجوه سپرده‌گذاران کاسپین تا 200 میلیون تومان ، دادستان تهران

وی با توجه دادن دادیاران تحقیق به این توصیه که تشکیل پرونده شخصیت در بعضی اتهامات الزامی هست، در سایر موارد محتویات چنین پرونده ای را موثر در صدور حکم و تعیین مجازات مناسب جهت متهم دانست و از دادیاران خواست که یافته های خود در عنوان پرونده شخصیت را در جلسه طرح نمایند.

نوآوری دیگری از قانون آیین دادرسی کیفری تازه که مورد اشاره دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران قرار گرفت، اعطای نقش ضابطیت به شهروندان بود.

دوازدهمین نشست شورای معاونان دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران در عنوان تحقیقات مقدماتی با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی و دوایر نظارت دادسرای پایتخت کش

وی با اشاره به تبصره ماده 45 قانون مذکور که در جرایم مشهود جهت شهروندان این امکان را آینده نگری کرده که دو وظیفه ضابطان مشمول بر حفظ صحنه جرم و جلوگیری از فرار متهم را اعمال نمایند، با طرح بعضی انتقادهای وارد به مفاد این ماده قانونی، افزود: به این حکم انتقادهایی شده است که از جمله در پی داشتن مسوولیت جهت شهروندان هست، وی با اعلام این که مشابه چنین حکمی در حقوق بعضی کشورهای اروپایی مطرح شده، از دادیاران تحقیق خواست تجربیات خود در اجرایی نمودن این ماده را ارائه دهند.

جعفری دولت آبادی اعطای چنین اختیاری به شهروندان را در مقابله با بعضی جرایم موثر ارزیابی نمود و اجرایی شدن این ماده را مستلزم ظرفیت سازی و فراهم نمودن زیرساخت ها از سوی قوه قضاییه و مسوولان دانست و به عنوان مثال اظهار داشت: در حوادث رانندگی منجر به فوت یا مصدومیت، طرفین عنوان زیاد در صدد انتساب تقصیر به دیگری بوده و لذا مورد نیاز است شهروندان به کمک ضابطان آمده و در حفظ صحنه جرم و هم چنین جلوگیری از فرار متهم همکاری نمایند و حکم این ماده به خاص در جرایم اجتماعی و جرایمی که از نظر عموم مهم است مانند مزاحمت های خیابانی، شرارت ها و ایجاد مزاحمت از طریق دور دور کردن با ماشین های لوکس جایگاه اجرایی دارد.

تعقیب قضایی راننده اسنپ مبنی بر تعرض جنسی/ پرداخت وجوه سپرده‌گذاران کاسپین تا 200 میلیون تومان ، دادستان تهران

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به این که زمینه سازی جهت اجرایی شدن این حکم مهم هست، از قضات حاضر در جلسه خواست راهکارها و پیشنهادهای خود را در این زمینه ارائه دهند.

مردم وجوه خود را در جایی سپرده گذاری نمایند که دارای مجوز بانک مرکزی باشد

موضوع دیگری که جعفری دولت آبادی به آن پرداخت، برگزاری تجمعات اعتراضی از سوی سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری بود.

وی با اشاره به این که ظرف شش ماه گذشته تجمع های اعتراضی متعددی در رابطه با این موسسات در سطح کشور برگزار شده است هست، این امر را موید درگیر بودن بخش عمده ای از مردم با عنوان دانست.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران اظهار داشت: مردم باید وجوه خود را در مؤسساتی سپرده گذاری نمایند که معتبر و دارای مجوز بانک مرکزی باشد و این موسسات وعده سود غیرمتعارف که فراتر از مصوبات قانونی است را ندهند.

وظیفه بانک مرکزی نظارت بر موسسات مالی است

جعفری دولت آبادی خطاب به مسوولان سیستم بانکی کشور اظهار داشت: وظیفه بانک مرکزی نظارت بر سیستم مالی کشور مشمول بر بانک ها، صندوق ها و موسسات پولی، مالی و اعتباری است و این نظارت باید هم در مرحله اعطای مجوز و هم حین فعالیت موسسه استمرار داشته باشد و مردم نمی پذیرند موسسه ای سال ها فعالیت مالی نماید و بعد از جذب وجوه هنگفت مردم و توقف فعالیت هایش، اعلام شود فعالیت فلان موسسه غیرمجاز است.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران کارها قضایی در خصوص موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را در دو بخش حمایت ها و مقابله با متهمان قابل توجه خواند و تاکید نمود که دادستانی به رغم آن که وظیفه مقابله با جرم و مجرمان را بر عهده دارد، ولی در حمایت از سپرده گذاران نیز اقدام نموده و از جمله در خصوص موسسه ثامن الحجج، بخشی از وجوه مردم مسترد شده است است.

جعفری دولت آبادی اطراف کارها دادستانی در خصوص موسسه کاسپین که جایگزین موسسه مالی اعتباری فرشتگان با 4 هزار میلیارد تومان کسری گردیده، اظهار داشت: بانک مرکزی با همکاری دستگاه قضایی کارها خوبی انجام داده و سپرده های تا 100 میلیون تومان پرداخت شده است و به علاوه وجوه سپرده گذاران تا مبلغ 200 میلیون تومان نیز پرداخت خواهد شد.

لزوم شدت یافتن نظارت بر موسسات مالی

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران راهکار مهم در برون رفت از پرسشها ناشی از عملکرد موسسات مالی را دقت عمل بانک مرکزی در اعطای مجوز و شدت یافتن نظارت ها به نحو مستمر دانست و با اشاره به لزوم به کارگیری سپرده ها در امر تولید و اشتغال، خطاب به مردم توصیه نمود: فریب هر مؤسسه ای که بیش از میزان مصوب بانک مرکزی سود پرداخت می نماید را نخورند و مردم همکاری کنند و این گونه نباشد که با فروش اموال و حتی منزل خود، به امید دریافت سود بالا، وجوه را در مؤسسات غیرمجاز سپرده گذاری نموده و در نهایت از قوه قضاییه مطالبه وجوه نمایند.

جعفری دولت آبادی در خصوص نحوه پرداخت وجوه سپرده گذاران مؤسسه فرشتگان، اظهار داشت: مرجع قضایی مکلف است طبق قانون به همه غرما به نسبت مساوی پرداخت نماید ولی با توجه به ضرورت، مقرر گردیده است تا مبالغ نازل تر پرداخت شود و با این وصف وجوه سپرده گذاران کلانِ این مؤسسه باید از طریق فروش اموال آن تأمین و مسترد شود.

هشدار دیگر دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران به مدیران و مسوولان موسسات مالی و اعتباری بود که در این راستا اظهار داشت: موسساتی که پا به عرصه فعالیت می گذارند، بدانند که اموال مردم در دست آنان امانت هست؛ لذا این گونه نباشد که اموال را به نام زن و فرزند و اقوام خود نمایند تا قوه قضاییه سال ها به دنبال کشف اموال باشد و مردم از وجوه خود محروم شوند.

تداوم مبارزه با فساد اقتصادی

جعفری دولت آبادی به عنوان مبارزه با فساد اقتصادی پرداخت و با تاکید بر این که این مساله از اولویت های قوه قضاییه محسوب می شود، افزود: مبارزه با فساد اقتصادی استمرار خواهد یافت و این مبارزه نباید با تبعیض همراه باشد و هر کس رانت ذلت کند و مرتکب فساد اقتصادی شود، تحت تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران اطراف کارها دستگاه قضایی در مبارزه با فساد اقتصادی اظهار داشت: این افتخاری است که در مقایسه با دوره های گذشته، امروزه نبض مبارزه با فساد در دستگاه قضایی می تپد. این مبارزه ادامه خواهد یافت و شایعات، دروغ پردازی ها و تخریب ها بی تاثیر هست، رانت خواران و مجرمان اقتصادی باید بدانند که قوه قضاییه در مبارزه با آنان مصمم هست.

سرپرستان نواحی دادسرا در مقابله با جرایم اجتماعی حساسیت بیشتری نشان دهند.

جعفری دولت آبادی به عنوان جرایم اجتماعی پرداخت و با اشاره به این که جرایم اجتماعی اگر چه که در قانون با این عنوان بیان نشده، ولی دارای مصادیق مشخصی هست، گفت: متاسفانه در جامعه شاهد رفتارهایی هستیم که در شأن یک نظام مردم سالار دینی نیست. این که در ساعت 3 بامداد مرد یا خانمی جوان سوار بر یک خودروی گران قیمت در خیابان ها دور دور کرده و ایجاد مزاحمت نماید، دارای اشکال هست. هم چنین شرارت ، قمه کشی، چاقوکشی، تخریب خودروها، ایراد ضرب و جرح به مردم مصداق جرایم اجتماعی هستند که سرپرستان نواحی باید در مقابله با این جرایم حساسیت بیشتری نشان دهند.

وی در بیان مطالبات مردمی از دادستانی در مقابله با جرایم اجتماعی اظهار داشت: مردم نمی پذیرند شروری که قمه می کشد بدون علت از سوی دادسرا آزاد شود و مردم از مراجع قضایی، پلیس و سایر دستگاه هایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند، انتظار دارند امنیت آنان را تامین نمایند؛ به خاص توجه به مزاحمت نسبت به بانوان و دانش آموزان مهم است و ایجاد چنین حساسیت هایی در قضات، ایمن سازی جامعه را در پی دارد.

وضعیت آرایشگاه های زنانه

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران اوضاع آرایشگاه های شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران را به عنوان یکی از مصادیق آسیب های اجتماعی مورد توجه قرار داد و مستند به گزارش اخیر پلیس در این راستا اظهار داشت: به پلیس دستور داده شد بر روی اوضاع آرایشگاه های خانمانه متمرکز شود که نتیجه آن ارائه گزارشی از اوضاع نامطلوب آرایشگاه های خانمانه بود.

جعفری دولت آبادی ابتدا عنوان را از زبان نماینده اتحادیه صنف آرایشگاه های خانمانه مطرح نمود که تا آخر شهریور امسال تعداد آرایشگاه های خانمانه دارای مجوز صنفی در پایتخت کشور عزیزمان ایران را 1373 باب اعلام نمود که در مقایسه با شمار آرایشگاه های غیرمجاز که 1542 باب می باشد، جای تأمل دارد.

آرایشگاه های غیرمجاز در فضای مجازی

وی در تحلیل این آمار اظهار داشت: تعداد آرایشگاه های غیرمجاز بیش از واحدهای دارای مجوز است و بدهید ترتیب پلیس فرصتی جهت نظارت بر آرایشگاه های دارای مجوز ندارد؛ ضمن این که طبق آمار اعلامی 224 آرایشگاه غیرمجاز در فضای مجازی، فعالیت تبلیغی دارد و اقدام به آموزش آرایشگری غیرمجاز می نماید.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در بیان کارها پلیس این زمینه، اظهار داشت: حسب گزارش تا کنون 350 آرایشگاه خانمانه فاقد مجوز پلمپ شده است و از جمله کارها غیرقانونی این واحدهای صنفی، برگزاری تورهای آموزشی به خارج از کشور هست؛ به این ترتیب که به خاص در ماه های محرم و صفر، زنان آرایشگر را در قالب تورهای آموزشی بدون مجوز به بعضی کشورهای همسایه و منطقه برده و دوره های آموزش آرایشگری برگزار می نمایند و این کارها مجرمانه در اینترنت و حتی در بعضی سایت های داخلی تبلیغ می شود.

جعفری دولت آبادی خاطر نشان کرد: فیلم برداری به نحو پنهانی و غیرمجاز از زنان مراجعه کننده به آرایشگاه ها و انتشار آن در فضای مجازی، جرم محسوب می شود.

نکته دیگری که در عنوان آرایشگاه ها مورد اشاره دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران قرار گرفت، ارائه خدمات قشنگی مانند سولاریوم در بعضی کلینیک های پزشکی بود که دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران از سرپرستان نواحی خواست در این مباحث ورود کنند و با همکاری پلیس در شناسایی و تعطیلی مراکز غیرمجاز و هم چنین آرایشگاه های مجازی که فعالیت های مجرمانه دارند، اقدام نمایند.

تعقیب قضایی راننده اسنپ مبنی بر تعرض جنسی

جعفری دولت آبادی در بیان مصداق دیگری از جرایم اجتماعی و ارتباط آن با خدمت رسانی به مردم، به پرونده ای که طی چند روز اخیر در دادسرای جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران مفتوح گردیده اشاره نمود. عنوان این پرونده شکایت زنی از یک راننده اسنپ دائر بر تعرض جنسی است.

در این پرونده خانمی 31 ساله که به تازگی عمل جراحی نموده و دوره نقاهت را می گذرانده، به دادسرای جنایی اعلام می کند که از طریق نرم افزار اسنپ درخواست ماشین نموده بود تا وی را از شرق پایتخت کشور عزیزمان ایران به فرودگاه برساند و شرکت اسنپ مردی 30 ساله را به عنوان راننده معرفی کرده بود که متاسفانه راننده، شاکیه را به تپه های یکی از مناطق پایتخت کشور عزیزمان ایران برده و به وی تعرض نموده است.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص کارها دادستانی در پیگیری به این پرونده اظهار داشت: مقرر گردید سرپرست دادسرای جنایی مدیر اسنپ را احضار کند آیا که آژانس ها مجوز دارند و تحت نظارت اتحادیه مربوطه هستند، ولی در خصوص اسنپ چنین نظارتی وجود ندارد.

جعفری دولت آبادی با اشاره به یک نمونه آگهی تبلیغاتی که در صفحه 15 روزنامه شرق در تاریخ چهارشنبه دوازدهم مهر ماه امسال چاپ شده است و در مصاحبه با فردی به عنوان مدیر ارشد بازاریابی اسنپ، مطالب غیرواقعی ادعا شده، اظهار داشت: نامبرده در مطلبی تحت عنوان «ناکجا میری»، اظهار داشته است «اسنپ رانندگان را غافلگیر نمی کند هلی کوپتری که فرد را به دل محیط زیست می برد، او را به یک وعده غذای گرم میهمان می کند و با اجرای زنده موسیقی از سوی یک گروه معروف داخلی خود رو، تنها اتفاقاتی نیستند که در کمپین «ناکجا میری» رقم خورده است و برنامه های غافلگیر کننده این کمپین در آینده رو به فزونی خواهد بود و مخاطبان اسنپ هیجان بیشتری را تجربه خواهند کرد….»

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران از دستگاه های ذی ربط خواست مجوز مربوط به فعالیت اسنپ در حوزه حمل و نقل را بررسی و در مورد مستندات و مدارک فعالیت آن توضیح دهند. وی افزود: اسنپ می تواند یک ابتکار در دنیای حمل و نقل باشد و حسب اعلام مدیر اسنپ، این تشکیلات دارای 150 هزار راننده صرفاً در بخش حمل و نقل شهری است.

هشدار دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران به مدیر اسنپ

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با هشدار به مدیر اسنپ اعلام کرد: قرار نبود با این گونه تبلیغات فریبنده مردم را اغوا کنید، شما چگونه با هلی کوپتر مردم را به دل محیط زیست می برید و موسیقی زنده پخش می کنید؟ لذا به مدیر اسنپ هشدار داده می شود تا مواظب باشد که فعالیت های این شرکت، محملی جهت ایجاد ناامنی و ارتکاب جرایم نشود. قرار بر این بود که به مردم خدمت ارائه شود نه این که راننده اسنپ، زنی را به تپه ها ببرد و به او تجاوز کند و آن گاه با تبلیغات فریبنده و غیرواقعی اسنپ را بزرگ جلوه دهید.

مبارزه با فساد و فحشا در فضای مجازی

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص پرونده مربوط به سایت «تاینی موویز»، با رد ادعاهای مطرح شده است در بعضی رسانه ها مبنی بر این که فیلم های بارگذاری شده است در این سایت از نوع مستهجن نبوده و نشانه از مفتوح شدن این پرونده قضایی، کنار گذاشتن این سایت و ایجاد انحصار در ارائه فیلم جهت سایر رقبا بوده هست، اظهار داشت: به رغم تحقیقات مفصلی که از سوی بازپرس از متهمان به عمل آمده بود، در جهت اطمینان از کارها ضابطین و صحت مستندات اتهامی، متهم ردیف اول که فردی 25 ساله و ساکن نیشابور بوده و ماهیانه بیش از 100 میلیون تومان درآمد دارد احضار شد و اظهاراتش استماع گردید. متهم با اعلام این که در ابتدای فعالیت که 4 تا 5 هزار کاربر داشته، تا حدی بر محتوای سایت نظارت داشته، ولی بعد از زیاد کردن کاربران، چنین کنترلی را اعمال ننموده؛ و اقرار کرده است که با اجاره سرورهای مجازی در کشورهای غربی از جمله کانادا و با استخدام دوبلورها، بیش از 18 هزار فیلم هالیوودی با محتوای مبتذل و مستهجن را دانلود نموده و در اختیار بازدیدکنندگان قرار داده است.

جعفری دولت آبادی با اشاره به قانون جرایم رایانه ای که انتشار فیلم های مبتذل و مستهجن را جرم دانسته هست، در پاسخ به ادعاهای مطروح از سوی عده ای مبنی بر این که محتوای این فیلم ها مستهجن نبوده، با نشان دادن بیانات متهم که به امضای وی رسیده بود، اظهار داشت: متهم مذکور، به لحاظ تسلط به کامپیوتر درخواست تایپ بیانات خود را نمود و تمامی این مطالب به وسیله وی تایپ شده است هست. وی اقرار نموده است که از بازدیدکنندگان عضو 4 هزار تومان دریافت می نموده هست. جالب است که متهم به کارها مجرمانه اش اقرار دارد و حال اربابانش مدعی خلاف آن هستند.

مسوولان و شرکت های مسافربری در حوادث بزرگراه ای باید پاسخگو باشند

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران به پرونده تصادف در بزرگراه جاجرود پرداخت و نظریه کارشناسی صادره در این پرونده را از این جهت که میان راننده، مسوولان اداره راه و مسوولان شرکت مسافربری مربوطه تقسیم مسوولیت نموده، جالب ارزیابی کرد و اظهار داشت: در نظریه هیأت کارشناسی، راننده ماشین 50 درصد مقصر آشنا شده است هست، 25 درصد از تقصیر متوجه مسوولان اداره راه به لحاظ عدم توجه به نکات ایمنی شده است و شرکت مسافربری نیز از بابت عدم رعایت مقررات به میزان 25 درصد مقصر اعلام گردیده است و این نظریه هشداری به مسوولان وزارت راه و شهرسازی و دستگاه های مرتبط با ایمنی بزرگراه ها، تعاونی های حمل و نقل و شرکت های مسافربری است که باید در تصادفات بزرگراه ای پاسخگو باشند و این گونه نیست که فقط راننده مقصر محسوب شود.

جعفری دولت آبادی با اشاره به شمار فوت های ناشی از حوادث رانندگی طی بیست سال گذشته، اظهار داشت: در این مدت بیش از چهارصد هزار نفر در حوادث رانندگی فوت کرده اند که رقم قابل توجهی است و به طور میانگین در هر سال 22 هزار نفر کشته شده است اند؛ لذا از سرپرستان دادسرا می خواهم به این عنوان توجه بیشتری نمایند.

نقش قضات دادسرا در پرونده های مهم

جعفری دولت آبادی خطاب به دادیاران تحقیق حاضر در جلسه اظهار داشت: نقش خود را در به ثمر رساندن پرونده های مهم دست کم نگیرید. هم چنین در بیان اهمیت امر تحقیقات قضایی، با ذکر مثالی اظهار داشت: در پرونده ای مربوط به محکوم دو تابعیتی که در کمیته مالی برجام حضور داشت و مشاور مدیر کل بانک مرکزی هم بود، پیگیری قضایی به اتهام وی به آخر رسید و متهم به پنج سال حبس محکوم شد که این محکومیت در مرحله تجدیدنظر تایید و قطعی گردید و حکم صادره در حال اجرا است.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اعلام این که در جریان پیگیری به این پرونده، از متهم پرونده به کرات دفاع شد افزود: دفاع از متهمانی که اقداماتی خلاف منافع ملی انجام می دهند به خاص از سوی مسوولان دولتی پسندیده نیست، دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران اظهار داشت: به رغم مقاومت های صورت گرفته در پیگیری به پرونده اتهامی این شخص، محکوم علیه که در پرونده اول با قرار وثیقه آزاد شده است بود، اخیراً در پرونده دیگری مرتبط با یکی از بانک های شخصی مجدداً دستگیر گردیده و در حال حاضر در بازداشت به سر می برد و علی رغم آن چه بعضی مدعی گردیده اند، کشف جرم به وسیله پلیس به عمل آمده و ارتباطی به نهادهای امنیتی ندارد.

جعفری دولت آبادی خطاب به دادیاران تحقیق حاضر در جلسه اظهار داشت: قوه قضاییه تا چنین رویکردی را در مقابله با فساد دنبال می کند، با این هجمه ها روبرو خواهد بود. رانت خواران و مفسدین اقتصادی بدانند که دوران آن ها گذشته است وگرنه می توانستند چنین افرادی را از محاکمه و مجازات رهایی دهند.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اعلام برگزاری همایش دادسراهای استان پایتخت کشور عزیزمان ایران با عنوان «تامین امنیت عمومی و مقابله با جرم سرقت» در روز چهارشنبه هفته جاری، خواستار حضور بازپرسان خاص دزدی در این همایش شد.

واژه های کلیدی: ایران | پرونده | اظهارات | قوه قضاییه | مراجع قضایی | دستگاه قضایی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz