جشن گرفتن کارت ورود به آزمون دانشگاه ها دانشگاه

جشن گرفتن: کارت ورود به آزمون دانشگاه ها دانشگاه داوطلبان دریافت آموزشی آموزش داوطلب انتشار

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی نگاه مردم به دست روحانی است

چرا اصولگرایان دوباره بعد از شکست در انتخابات ریاست جمهوری از ضرورت تحول در حوزه گفتمانی جریان اصولگرایی سخن می گویند؟ بااهمیت ترین موانع عوض کردن در گفتمان اصو

نگاه مردم به دست روحانی است

نگاه مردم به دست روحانی است

عبارات مهم : انتخابات

چرا اصولگرایان دوباره بعد از شکست در انتخابات ریاست جمهوری از ضرورت تحول در حوزه گفتمانی جریان اصولگرایی سخن می گویند؟ بااهمیت ترین موانع عوض کردن در گفتمان اصولگرایی چیست؟ آیا قالیباف با نوشتن نامه راجع به شضرورت تحول در گفتمان اصولگرایی به دنبال ایجاد موج اجتماعی و لیدری آن است؟ آیا میرسلیم بعد از آخر انتخابات به انتقادات جدی از اصولگرایان پرداخته است؟ آیا جریان اصلاحات نیز مانند جریان اصولگرایی به عوض کردن در حوزه گفتمانی نیاز دارد؟ جهت پاسخ به این سوالات که این روزها ذهن بسیاری از افکار عمومی را درگیر خود کرده با دکتر امیر محبیان، تئوریسین برجسته جریان اصولگرایی، نویسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه گفت وگو کردیم.

نگاه مردم به دست روحانی است

موسس حزب نواندیشان اعتقاد است: «یکی از بااهمیت ترین غلط های اصولگرایان اين بود كه به صحت باورها و رفتارشان شك كردند و به شكل بدي به تقليد از اصلاح طلبان پرداختند. اين تز كه مقبوليت و قدرت جذب راي كانديداها مهم ترين مولفه هست، يك انحراف جدي بود. واقعيت اين است كه مقبوليت مهم است ولی نه به هر قيمتي. قبلا در مورد اصولگرايان همه چیز مي گفتند ولي آنها را متدين و صادق مي دانستند. ولي اين تصوير خدشه دار شده است است.

تفاوت واکنش‌ها افرادي مثل مرحوم عسكراولادي و ناطق و مهدوي كني و پرورش را با بعضي ديگر مقايسه كنيد. آنها هر ايرادي كه داشتند در تدين و اصالت آنها نمي توان شك كرد. اين اصالت خدشه دار شده است است و من دلواپس این مسأله هستم. ما مجاز نيستيم براي كسب قدرت هر سخني را بگوييم. براي اصولگرا ارزش هاي ديني و الهي اصالت دارد نه قدرت. اگر قدرت اصالت يافت انحرافي بزرگ رخ داده هست. انحرافي كه حتي به خروج از دين مي انجامد».

چرا اصولگرایان دوباره بعد از شکست در انتخابات ریاست جمهوری از ضرورت تحول در حوزه گفتمانی جریان اصولگرایی سخن می گویند؟ بااهمیت ترین موانع عوض کردن در گفتمان اصو

در ادامه متن این گفت وگو را می خوانید.

چرا اصولگرایان دوباره و بعد از شکست در انتخابات ریاست جمهوری از ضرورت تحول در جریان اصولگرایی و نواصولگرایی سخن می گویند؟ به نظر شما آیا جریان اصولگرایی به تحول جدی نیاز دارد؟

در اينكه واقعيات ما را به سوي ايجاد اصلاحات بعضا بنيادي در اصولگرايي مي برد، شكي ندارم. ولی اينكه اين روند به نفي اصولگرايي كنوني انجاميده و به نواصولگرايي بينجامد، اطمينان ندارم. هر گونه پديدآوري روند نو محتاج ارزيابي دقيق و علمي روند پيشين است.

نگاه مردم به دست روحانی است

من هيچ ارزيابي دقيقي از اصولگرايي كه منجر به نقد سازنده شود، نديده ام. البته شخصا از وضعيت اصولگرايي و واکنش‌ها اصولگرايان تحليل دارم ولی واقعا عبور از اصولگرايي را توصيه نمي كنم. برعكس اعتقاد دارم بسياري از مشكلات به دليل عبور از ارزش هايي رخ مي دهد كه بنيان فكري اصولگرايي بود؛ مثل باور به ارزش هاي ديني، راستگويي، عدالت طلبي و تكليف محوري. ولی اصولگرايي نياز به بازسازي يا نوسازي در بعضي موارد دارد، زيرا خواه ناخواه اصولگرايي و اصولگرايان استخوانبندي نظام اسلامي را تشكيل مي دهند. ناكارآمدي، انحراف يا تحجر آنها آسيب هايي جدي به نظام وارد مي كند.

آیا ضرورت توجه به تحول در جریان اصولگرایی با توجه به شکست در انتخابات ریاست جمهوری سال96 به وجود آمده است یا اینکه این ضرورت ها از قبل نیز وجود داشته است؟

نياز به بازنگري دقيقا بعد از شوك دوم خرداد٧٦ به وجود آمد، ولی به نظر من اصولگرايان برداشت غلطي از يك واقعيت روشن داشتند. اصولگرايان به درستي دريافتند كه در رابطه آنها با توده هاي مردم به ويژه نسل جديد اشكالي وجود دارد. ولی واكنششان به گمان من درست نبود. آنها نهادهاي هدايتگر پيشين مثل جامعتين را به مرور به حاشيه راندند. احزاب نزديك به آنها نظير موتلفه هم به حاشيه رفت. به تبع اين كار بعضي اشخاص مثل ناطق نوري و عسكراولادي و مهدوي كني از محوريت خارج شدند.

چرا اصولگرایان دوباره بعد از شکست در انتخابات ریاست جمهوری از ضرورت تحول در حوزه گفتمانی جریان اصولگرایی سخن می گویند؟ بااهمیت ترین موانع عوض کردن در گفتمان اصو

گروه هاي جديد ظهور كردند و نيز صورت هاي جديد. اين گروه ها و صورت ها گذشتگان را نقد و حتي تحقير مي كردند. در اينجا يك انحراف بزرگ رخ داد. سران سابق اصولگرايي بر اين باور بودند كه قدرت آنها در تكليف گرايي است و اين گروه هاي نوپديد تكليف ارزش را كسب قدرت دانستند.

اشتباه ديگر اين بود كه اصولگرايان به صحت باورها و رفتارشان شك كردند و به شكل بدي به تقليد از اصلاح طلبان پرداختند. اين تز كه مقبوليت و قدرت جذب راي كانديداها مهم ترين فاكتور هست، يك انحراف جدي بود. واقعيت اين است كه مقبوليت مهم هست، ولی نه به هر قيمتي. براي يك اصولگرا انطباق باورها و كردارش با آموزه هاي ديني اصالت دارد. این در حالی است که در حوزه اجتماعي اين باورها بايد به نحوي ارائه شود كه مقبوليت اجتماعي ايجاد كند، ولی انحراف از اينجا رخ مي دهد كه فكر كنيم هر چه ايجاد مقبوليت مي كند بعد همان درست هست. اين انحرافي خطرناك است و تبعات بدي خواهد داشت. مهم ترين آن است كه فرد ديگر اصالت و هويتي نخواهد داشت. او فقط حرفي را مي زند كه تشويق اجتماعي خواهد داشت. نشانه ديگر حقيقت و ارزش ها نيست. مردمفريبي و بي اصالتي هنر شمرده خواهد شد. اين با ارزش هاي ديني همخوان نيست. قبلا در مورد اصولگرايان هر چه مي گفتند ولي آنها را متدين و صادق مي دانستند. ولي اين تصوير خدشه دار شده است است.

نگاه مردم به دست روحانی است

تفاوت واکنش‌ها افرادي مثل مرحوم عسكراولادي و ناطق و مهدوي كني و پرورش را با بعضي ديگر مقايسه كنيد. آنها هر ايرادي كه داشتند در تدين و اصالت آنها نمي توان شك كرد. اين اصالت خدشه دار شده است است و من دلواپس این مسأله هستم. ما بايد حق را بگوييم ولي خوب بگوييم. ما مجاز نيستيم براي كسب قدرت هر سخني را بگوييم. براي اصولگرا ارزش هاي ديني و الهي اصالت دارد نه قدرت. اگر قدرت اصالت يافت انحرافي بزرگ رخ داده هست. انحرافي كه حتي به خروج از دين مي انجامد. براي اصولگرا هيچ قدرتي جز قدرت خدا اصالت ندارد.

جریان اصولگرایی دقیقا در چه زمینه هایی نیاز به تحول دارد؟

اصولگرايي در بعضي موارد نياز به تحول دارد به ويژه روش ها و ادبيات سخن گفتن با مردم براي ايجاد تصوير جالب تر ولی در بعضي موارد محتاج بازتعريف و براق سازي در مفاهيم هست. پاره اي از موارد نيز اساسا بايد نوسازي شود از آن جمله ساختار تشكيلاتي كه بايد از پايين شكل گيرد.

چه موانعی در جریان اصولگرایی مانع این تحولات هستند؟

مهمترين عامل احساس نياز هست. اصولگرايان بايد دريابند به جاي تقليد نادرست از اصلاح طلبان بايد خودشان باشند. جذابيت اصولگرايان در تقليد از اصلاح طلبان نيست، در صادق بودن و مومن بودن و اصيل بودن هست. اگر طبق آموزه هاي دين عمل كنيم رضايت خدا و خلق خدا را خواهيم داشت والا هر دو را از دست خواهيم داد. اگر گفتار و كردار اصولگرايان يكسان باشد، مردم را واقعا دوست داشته باشند و قدرت را وقت حل مشكلات مردم بدانند نه فرصتي براي پر كردن خلأ هاي مادي و رواني خودشان، مردم هم آنها را دوست خواهند داشت ومهمتر از همه رضايت خداوند را هم خواهند داشت.

چرا جریان اصولگرایی در تطبیق خود با مطالبات نسل تازه ناتوان بوده است و یا اینکه امکان ارتباط برقرار کردن با نسل تازه را تاحدود زیادی از دست داده است؟

اصولگرايي بايد تغييرات را ببيند و آن را مديريت كند والا به وسیله تغييرات از پاي درخواهد آمد. مديريت تغييرات با تغيير ماهوي خود ممكن نيست اين امر به وقت طلبي و بي اصالتي مي انجامد بلكه بايد منطق و جهت تغييرات را ديد و با تحليل درست بر آن تاثير گذاشت.

چرا گفتمان اصولگرایی انعطاف پذیر نیست و به بیان دیگر توان هضم دیگر گفتمان ها را ندارد؟ آیا می توان گفت این گفتمان در مجموع از ورود انگاره های تازه هراس دارد؟

خصلت اصولگرايي تاكنون مبتني بر محافظه كاري بوده هست. به گمانم بخشي از آن به بدبيني اصولگرايان به روند تحولات برمي گردد. بدبيني به آينده مبناي محافظه كاري است ولی در ذات انقلابي گري خوشبيني به آينده و اتفاقا بدبيني به گذشته هست. انقلابي گري رو به آينده دارد و محافظه كاري رو به گذشته و نهایت سخن اینکه اصولگرايي بايد انقلابي باشد نه محافظه كار.

به نظر شما گفتمان اصلاحات نیز به تحول درونی در حوزه گفتمانی نیاز دارد؟ آیا و به چه شیوه ای این تغییرات باید صورت گیرد؟

حتما اصلاحات نيز نياز به تحول دارد. اصلاح طلبان هم به ويژه در دو دهه گذشته، تجربيات زيادي داشته اند. اگر بگويند نياز به تحول ندارند به معنی تصلب خواهد بود و با ذات اصلاح طلبي متعارض. بر اين باورم و هميشه تاكيد كرده ام كه دو جريان اصلاح طلبي و اصولگرايي هر دو در جامعه ما ريشه دار و غير قابل از بین بردن هستند. اين دو جريان در صورت بازنگري در واکنش‌ها و روش ها به هم نزديك تر خواهند شد. تفاوت آنها فقط در اولويت هاست.

چرا قالیباف بعد از انتخابات ریاست جمهوری و شکست اصولگرایان، با نوشتن نامه ای از ضرورت تحول در جریان اصولگرایی سخن گفت؟ آیا این نامه قبل از انتخابات ریاست جمهوری نوشته نشد؟

ترجيح مي دهم نيت خواني نكنم. من از اين نامه يك احساس ضرورت را مي فهمم. هر چند در تحليل ضرورت ها يا پاسخ ها و راه حل ها ممكن است اختلافاتي وجود داشته باشد. تحليل واکنش‌ها انتخاباتي قاليباف چيزي است و تحليل قاليباف چيز ديگري هست. اگر به دنبال نيت خواني برويم قبل از تحليل قضاوت خواهيم كرد و اين واکنش‌ها منصفانه و درست نيست.

آیا قالیباف به دنبال ایجاد موج اجتماعی در جریان اصولگرایی است که لیدرش خودش باشد؟

ممكن است او در پي فرافكني شكست باشد. ممكن است او در پي تحليل نقطه ضعف هاي جناح باشد و حتي ممكن است بخواهد براي هوادارانش منطقي توجيه گر توليد كند. ولی در نهایت چه تفاوتي دارد؟ مهم آن است كه او نيز از ضرورت تغيير صحبت مي كند، اكنون بايد وقت ها را مديريت كرد. اين واکنش‌ها تحقيرگرانه بعضي از اصلاح طلبان را نمي پسندم. هميشه در پي تحقير رقبايشان هستند و وقت ها را در پای شخصي كردن پرسشها قربانی مي كنند. ما از كوته انديشي ها ضربه های بسيار خورده ايم. در حالي كه كشور گرفتار معضلاتي جدي هست. ما در اقتصاد گره هاي كوري داريم، ولی بعضي از اصولگرايان و اصلاح طلبان دنبال حاشيه سازي براي كشور هستند. اين چه درايتي است؟ جريانات سياسي به جاي مساله سازي براي كشور بايد پرسشها را حل كنند.

چرا معمولا اصولگرایان از تحول در این جریان استقبال نمی کنند و این عنوان بعد از مطرح شدن خیلی سریع به فراموشی سپرده می شود؟

متاسفانه ها حافظه اهل سياست ما كوتاه مدت هست. به محض اينكه از بحران مي گذارند اولين چيزي كه فراموش مي كنند، دلايل وقوع بحران هست. گمان مي كنند اگر چشم ها را ببندند مساله حل مي شود. اگر نتيجه اي را نمي پسنديم بايد در مقدمات تغيير ايجاد كنيم، والا دائما نتيجه اي را که نمي پسنديم، تكرار خواهيم كرد. وضعيتي كه متاسفانه شاهد آن هستیم.

آقای میرسلیم بعد از آخر انتخابات به انتقاد از اصولگرایان و قالیباف و رئیسی پرداخت. نظر شما در این زمینه چیست؟

شايد سخنان آقاي ميرسليم بعضا واقعيت داشته باشد، نمي دانم؛ ولي گفتن بعضي از سخنان بعد از وقت بيان، شايد صحيح نباشد. به هر حال، من درست نمي دانم در مورد ديگران قضاوت كنم. هر كسي مسئول گفته هاي خود است.

چرا میرسلیم بعد از انتخابات بهخود انتقادی از اصولگرایان پرداخت؟

شكست از عواملي است كه چشم را باز مي كند به شرطي كه انسان نقش خود را در آن فراموش نكند والا بهانه اي مي شود براي فرافكني، در اين صورت خودفريبي هم به شكست افزوده مي شود و درد هرگز شفا نخواهد يافت. اگر دغدغه ها و نقدها بيان شود و به راه حلي نينجامد، فقط و فقط روحيه ها را از بين مي برد و اعتماد به نفس را كاهش مي دهد. از اين نقدها زياد ديده ايم، بهتر است همه راه حل ارائه دهيم.

دیدگاه شما راجع به کابینه دوازدهم آقای روحانی چیست؟ به نظر می رسد آقای روحانی به جای ورود نیروهای تازه موقعیت افراد کابینه را عوض کردن داده هست. به نظر شما به این شیوه دولت چالاک تر از گذشته خواهد شد؟

شنيده ها نشان از آن دارد كه تغييرات بنيادي در كارآمدي دولت رخ نخواهد داد. واقعا اعتقاد دارم معضل اصلي كشور، سياسي يا حتي اقتصادي نيست. اين معضل ها محصول يك مشكل جدي ديگر است و آن بحران كار آمدي هست. نگاهي به مشكلات آينده مثل بحران آب نشان مي دهد كه ايران به مديران كارآمد نياز حياتي دارد. ايران به وحدت نظر جناح ها براي حل مساله نه بازي با پرسشها نياز حياتي دارد. به روشني مي بينم كه ظرفيت ها و قابليت هاي فراوان ميهن ما به وسیله حاشيه پردازي هاي سياسي در حال از بين رفتن هست. سياست بازي به مشكل اصلي ما تبديل شده است است.

بي جهت جامعه و بعضی مسئولان ما دچار خوش خيالي شده است اند. گويي مشكلات آينده با عصاي جادويي حل مي شوند؛ اين طور نيست. ارزيابي كنيد ببينيد تا چه اندازه چشم انداز قابل تحقق است؟ رقباي ما در منطقه درحال رشد هستند و ما در گير بازي هاي كودكانه! به گمان من حاشيه سازي براي كشور در شرايط كنوني خيانت هست. از دولت فقط يك انتظار داريم و آن كارآمدي هست. اصلا مهم نيست دولت اصلاح طلب است يا اصولگرا. ما وظيفه داريم به كارآمدي كمك كنيم.

عدم حضور وزیر زن و حضور کمرنگ زنان چه تأثیری در بدنه اجتماعی آقای روحانی در بخش زنان خواهد داشت؟

براي من كارآمدي دغدغه نخست هست، نه جنسيت دولتمردان يا دولتزنان. البته اين نگاه كه مديريت جزو صفات مردانه هست؛ نگاهي خردمندانه نيست. نمي توان كارآمدی زنان را فقط به خاطر زن بودن كنار گذاشت.

آیا آقای روحانی در کابینه تازه نقاط ضعف کابینه گذشته خود را ترمیم کرده است یا پرسشها همچنان پابرجاست؟

ظرف چهار سال گذشته آمار ها از برطرف معضلات اصلي حكايت ندارد. البته دولتي ها معتقدند ماشين به دره افتاده دولت را فقط از دره بيرون كشيده اند. نمي دانم اين چقدر ادعا و چه اندازه واقعيت است؟ اي كاش مناظره اي ميان احمدي نژاد و روحاني برگزار مي شد تا مردم مي فهميدند واقعا وضعيت دولت چه بوده است؟ در هر حال دولت بايد همه امكاناتش را براي حل مشكلات مردم به كار گيرد. مردم در نهايت به دست دولت نگاه مي كنند نه به دهانش!

اخبار سیاسی – ارمان

واژه های کلیدی: انتخابات | اصلاح طلب | اصولگرایان | اصلاح طلبان | انتخابات ریاست جمهوری | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz